Ang aming May-ari

Michael Shane Downs


Mahigit na walumpung taon na ang nakalilipas sinimulan ng pamilya ng aming may-ari ang Associated Construction, isang kumpanya na nakatuon sa pagbibigay ng pinakamahusay na mga serbisyo sa konstruksiyon sa industriya. Itinataguyod ni Shane ang pagtatalaga at pagmamahal na ito sa kanyang trabaho ngayon.

"Tinatanggap namin ang pagkakataon na kumita ng iyong tiwala at maihatid ang pinakamahusay na serbisyo sa industriya."
Shane Downs, 2016

Si Shane ay isinilang at pinalaki sa Santa Barbara, kung saan nalaman niya ang kalakalan na ipinasa sa kanya mula sa kanyang lolo sa tuhod. Nakatira pa rin sa lugar ng Santa Barbara, si Shane ay nagtayo ng isang malakas na pangkat ng mga tagalikha na nag-aalok ng mga piling serbisyo na ginagarantiyahan upang maihatid ang kasiyahan ng customer.
Share by: